Skörd och viltskador 2014

För en tid sedan fick du ett brev om att din gård är med i en undersökning om årets skörd och om eventuella viltskador.
När du loggat in visas en webbsida där vi ber dig fylla i uppgifterna.


Om du har frågor kontakta:
Gerda Ländell, SCB 019-17 68 07 e-post: gerda.landell@scb.se
Gerd Schanche, SCB 019-17 67 35 e-post: gerd.schanche@scb.se
Christian Scheutz, SCB 019-17 64 96 e-post: christian.scheutz@scb.se
Gunnel Wahlstedt, SCB 019-17 62 45 e-post: gunnel.wahlstedt@scb.se

Skördestatistik

SCB - Skördestatistik